Fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten och kustkvoter inom demersalt fiske år 2019

HaV har inför 2019 fastställt fångstbegränsningar för torsk och makrill på kustkvoten i Västerhavet och hur stor andel av Sveriges kvoter som ska tilldelas kustkvoterna inom demersalt fiske. Årligen beslutas även hur kvoten för äkta tunga ska delas upp mellan olika redskapsgrupper.

Fiske på kustkvoten efter torsk och makrill i Västerhavet regleras genom ett system med fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka.

Följande fångstbegränsningar kommer gälla från 2019 års början:

  • Tvåveckorsransonen för makrill på kustkvoten kommer uppgå till 1 500 kg från årets början. Detta är en sänkning med 500 kg jämfört med nuvarande ranson.
  • För torsk i Skagerrak sker fisket fortsatt utan fångstbegränsningar på kustkvoten. Infiskningen kommer följas och vid behov kan en ranson införas under året.
  • Tvåveckorsransonen för torsk i Kattegatt på kustkvoten kommer fortsatt uppgå till 500 kg. Inget riktat fiske är tillåtet.

Nivåerna finns i HVMFS 2018:19.PDF

De fiskelicensinnehavare som beviljas individuella demersala fiskemöjligheter omfattas inte av tvåveckorsransoner för torsk.

Beslut om fördelning av kustkvoter för demersala arter år 2019

Kustkvoternas storlek år 2019 tar hänsyn till tidigare års infiskning och är i samtliga fall större än de kvantiteter som berörda yrkesfiskare har landat de senaste åren.

Om en fiskelicensinnehavare har särskilt tillstånd för demersala årliga fiskemöjligheter ska allt fiske, oavsett med vilket fartyg det sker, avräknas på individuell nivå. En licensinnehavare kan därmed inte fiska på både kustkvot och på den andel av kvoten som fördelas genom individuella årliga fiskemöjligheter.

Fördelning av kustkvoter
FiskslagKvotområdeTilldelning i kg

Gråsej

Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt

10 000

Havskräfta

Skagerrak/Kattegatt

2000

Kolja

Skagerrak/Kattegatt

1000

Vitling

Skagerrak/Kattegatt

1000

Rödspotta

Skagerrak

4000

Torsk

Skagerrak

90 000

Torsk

Kattegatt

14 000

Torsk

Västra Östersjön (ICES delområden 22-24)

800 000

Torsk

Östra Östersjön (ICES delområden 25-32)

500 000

 

HaV har möjlighet att under året omfördela kvantitet från kustkvoten till dem som beviljas individuella fiskemöjligheter.

Fördelning mellan redskapsgrupper för kvoten äkta tunga år 2019

Sveriges kvot för äkta tunga år 2019 kommer fördelas mellan redskapsgrupperna passiva redskap, bottentrål och snurrevad samt bottentrål försedd med artsorterande rist enligt samma procentandelar som år 2018, det vill säga enligt följande:

  • 50 procent till passiva redskap (8 ton)
  • 30 procent till bottentrål och snurrevad (5 ton)
  • 20 procent till fisket efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist (3 ton)

HaV har möjlighet att besluta om en omfördelning mellan redskapsgrupperna under året.

Publicerad: 2018-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion