Information om fiske från och med 1 januari 2019

Följande information gäller endast för de fiskare som tidigare fått demersala årliga fiskemöjligheter, pelagiska fiskerättigheter eller pelagiska fiskemöjligheter för år 2018. Fiskare som endast fiskar inom kustkvoterna berörs inte.

Eftersom kvoterna för Västerhavet beslutas sent i december i år och antalet resterande arbetsdagar under året är få kommer Havs- och vattenmyndigheten inte att skicka ut nya beslut med årliga individuellt fördelade kvantiteter i kg av de olika arterna före årsskiftet.

Det kommer dock att vara möjligt att fiska från och med den 1 januari 2019. I avvaktan på Havs- och vattenmyndighetens slutliga beslut om 2019 års fiske kommer fisket under januari 2019 att kunna bedrivas med stöd av tillfälliga kvantiteter. Uppgifter om dessa tillfälliga kvantiteter kommer att skickas till berörda tillståndshavare under december månad.

Kvoterna för Östersjön har beslutats tidigare men eftersom arbetet med fördelningen för både Östersjön och Västerhavet bedrivs parallellt och med stöd av samma beslut för fiskemöjligheterna/fiskerättigheterna är det inte möjligt att skicka ut slutliga beslut enbart för Östersjön innan årsskiftet. Även här kommer tillfälliga kvantiteter att skickas till berörda tillståndshavare.

Notera att kvantiteterna i dessa tillfälliga beslut inte syns i e-tjänsten Fiskerätt om man loggar in från och med den 1 januari 2019. Först när det slutliga beslutet fattats kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och det kommer då också att vara möjligt att genomföra överlåtelser.

Tillstånd med demersala årliga fiskermöjligheter, pelagiska fiskerättigheter samt pelagiska årliga fiskemöjligheter för år 2019 kommer att skickas ut under januari 2019.

Publicerad: 2018-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion