2019 års fiskekvoter klara

Ökning för havskräfta, minskning för torsk och nya regler för ålfiske.

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2019 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt.

Beslutet innebär även en fortsatt begränsning av ålfiske under 2019 och att det även ska omfatta glasål samt fiske i Medelhavet och fritidsfiske.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet om 2019 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 17-18 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

Läs hela pressmeddelandet här!

Publicerad: 2018-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion