Överföring av 100 ton torsk i västra Östersjön till trålfisket

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att överföra 100 ton torsk från passiva redskap till trålfisket i västra Östersjön.

Överföring av fiskemöjligheter till trålfisket

Med hänsyn till att infiskningen av torsk med passiva redskap varit låg i västra Östersjön under 2018 så gjordes en överföring av 100 ton till trålfisket i västra Östersjön den 26 oktober.

Notera att inget infiskningskrav för trålfisket kommer gälla i västra Östersjön för att få tillståndet förnyat nästa år. I östra Östersjön gäller dock infiskningskravet under år 2018.

För att underlätta fiskerikontrollen finns ett villkor om att fiske efter torsk under en fiskeresa endast får ske i antingen västra eller östra Östersjön.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion