Dags för ny e-loggbok

”Det ska vara lätt att göra rätt" och HaV har därför startat ett projekt för att ta fram en ny e-loggbok som skall öppna upp möjligheten för alla yrkesfiskare att rapportera elektroniskt. För att den nya tjänsten ska bli så bra som möjligt vill vi samla in synpunkter från alla delar av yrkesfisket.

Projektet för ny e-loggbok ska ta fram ett mer användarvänligt och flexibelt system anpassat till fler tekniska möjligheter efter användarnas behov. Genom smartare systemlösningar, med mer automatiserade flöden och feedback i realtid, ska det bli enklare att göra rätt i sin fångstrapportering.

Vi tar fram den nya e-loggboken tillsammans

Under hösten kommer HaV att ordna aktiviteter i olika forum där vi samlar in synpunkter från alla delar av yrkesfisket och från medarbetare på HaV.

Enkät - Vad tycker du om rapporteringen av fångstuppgifter?

Vi är intresserade av att veta hur du upplever rapporteringen av fångstuppgifter i dag. Enkäten vänder sig både till dig som rapporterar elektroniskt och på papper, den tar bara några minuter att besvara.

Kontakta HaV om du har frågor

Om du har några frågor eller vill vara delaktig i utvecklingen av den nya e-loggboken, kontakta oss gärna via mail: eloggboken@havochvatten.se.

Mer information om projektet kommer efterhand att publiceras på webbsidan Ny e-loggbok.

Publicerad: 2018-10-26
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information