Nya regler för landning av torsk

Kravet att landa fångst av mer än 2 ton torsk från Västerhavet i en utsedd hamn tas bort från och med den 15 oktober.

Den 5 augusti upphävdes förordningen (EG) 1342/2008 (långsiktig plan för torskbestånden i Västerhavet) vilket medför att medlemsstaterna inte längre är skyldiga att utse hamnar för landning av mer än 2 ton torsk som omfattas av förordningen och att befälhavare inte längre har skyldighet att landa dessa fångster i utsedda hamnar. Det saknas anledning att behålla ett nationellt krav på landning av dessa fångster i utsedda hamnar när EU-bestämmelsen tas bort. Havs- och vattenmyndigheten ändrar därför föreskrifterna HVMFS (2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar så att fångst av mer än 2 ton torsk från Västerhavet inte längre måste landas i en utsedd hamn.

Föreskrift: HVMFS 2018:16PDF

Publicerad: 2018-10-10
Sidansvarig: Webbredaktion