Nya regler för producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Under september uppdaterar Jordbruksverket föreskriften SJVFS 2014:44. Här kan du läsa om några av ändringarna som gjorts.

Den 17 september träder ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:44) om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen ikraft.

Här är några av förändringarna:

  • Skrivningen i 3 § 3 punkten ändras så att medlemmarna i en fiskeriproducentorganisation ska bedriva sitt fiske med stöd av en fiskelicens eller en personlig fiskelicens. Syftet med ändringen är att alla som får fiska yrkesmässigt ska kunna vara medlemmar i en producentorganisation.
  • Paragrafen 3 a läggs till, där anges att varje medlem i en producentorganisation ska ha en röst vid producentorganisationens stämmor.
  • Kravet på att producentorganisationer ska redovisa pris per säsong i sin produktionsplan gäller nu endast de producentorganisationer som säljer sina medlemmars produktion. Detta framgår av 6 a §.

På Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information om de ändringar som gjorts.

Publicerad: 2018-08-24
Sidansvarig: Webbredaktion