Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES- delområde 31 från och med den 30 juni 2018

Årets svenska fördelade kvot om 19 000 stycken laxar inom ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad.

Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 30 juni.

Från och med den 2 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn.

Förbudet gäller inte bifångster av lax med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Bilaga: HVMFS 2018:8 Pdf, 14.8 kB.

Publicerad: 2018-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion