Höjning av fångstmängderna för makrill på kustkvoten

Fiske efter makrill på kustkvoten regleras genom ett system med fångstmängder per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka.

Med hänvisning till det låga kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna per tvåveckorsperiod för makrill ska höjas till 2 000 kg.

De nya nivåerna framgår av föreskriften nedan. Ändringen träder ikraft den 18 juni 2018.

Bilaga: HVMFS 2018:7PDF

Publicerad: 2018-06-13
Sidansvarig: Webbredaktion