Kvotavräkning vid danska inspektioner

När ett annat land inom EU, exempelvis Danmark, gör fiskerikontroll och upprättar en inspektionsrapport, ska resultatet av kontrollen behandlas på samma sätt som om Sverige hade gjort kontrollen.

Svenska kontrollresultat används vid kvotavräkning och därför ska även utländska göra det. Kontrollresultat används dock bara för kvotavräkning om vi anser att de är fullständiga.

Inom EU har man nu kommit överens om riktlinjer för provtagning av pelagiska osorterade fångster från Östersjön. För att ett kontrollresultat ska anses vara fullständigt, och användas till kvotavräkning, ska en tillräcklig mängd av fångsten ha provtagits. För pelagiska osorterade fångster innebär det prov på minst 100 kg eller 0,5 promille om fångsten är större än 200 ton. Delproven ska också ha tagits under hela lossningen.

Här finns mer i detalj om de beslutade riktlinjerna. Pdf, 249 kB.

Publicerad: 2018-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion