Upphävande av fångstmängderna för fiske efter torsk i Skagerrak på kustkvoten

Med hänvisning till nuvarande kvotnyttjande på kustkvoten har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att fiske efter torsk med passiva redskap i Skagerrak på kustkvoten ska bedrivas utan fångstmängder per tvåveckorsperiod under återstoden av år 2018.

Kustkvoten för torsk i Skagerrak bedöms inte fiskas upp om fångstmängderna inte höjs. Utrymme bedöms finnas för att ta bort fångstmängderna under återstoden av år 2018 från och med den 9 april 2018.

Bilaga: HVMFS 2018:4PDF

Publicerad: 2018-04-04
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information