HaV får tillstånd till kameraövervakning för att upptäcka illegalt ålfiske

Detta kommer att ske med kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län.

Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.

- Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet. Beroende på utfallet av det försöket kommer vi att göra en bedömning om vi ska fortsätta med drönare och kanske utöka användningen, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV.

Den europeiska ålen utgörs av ett enda bestånd som är starkt hotat och ålen är rödlistad av Artdatabanken. Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med licens för att fånga ål. Om man råkar fånga ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kontrollerar att reglerna efterlevs.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad: 2018-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion