Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu hur den svenska laxkvoten för yrkesfisket 2018 ska fördelas.

Det förslag som nu remitteras syftar till att svenskt yrkesfiske ska ges möjlighet att nyttja den svenska kvoten av lax samtidigt som särskilt svaga bestånd av vildlax får ett ökat skydd samt att andelen lax av odlat ursprung och av starkare vildlaxbestånd ökar i fångsterna.

Läs mer och svara på remissen

Publicerad: 2018-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion