Höjning av fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak på kustkvoten

Med hänvisning till det låga kvotutnyttjandet bedömer HaV att utrymme finns för att fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak ska höjas

Fiske efter torsk i Skagerrak på kustkvoten regleras genom ett system med fångstmängder per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka. Fiske på kustkvoten får endast ske av dem som inte beviljats något tillstånd för demersala årliga fiskemöjligheter (demersalt tillstånd).

De nya nivåerna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft den 23 oktober 2017.

Bilaga: HVMFS 2017:17PDF

Publicerad: 2017-10-19
Sidansvarig: Webbredaktion