HaV fördelar ut kvarvarande kvot för torskfiske i västra Östersjön

Efter de kvotjusteringar som sker inom EU varje år, med hänsyn till kvarvarande kvoter från föregående år, så förfogar HaV nu över cirka 1 000 ton torsk i västra beståndet för 2017. Det är drygt 120 ton mer än vad som tidigare tilldelats Sverige.

– Vi bedömer att den redan tilldelade kvoten på 870 ton är tillräcklig för det småskaliga kustnära fiskets behov för 2017. Därför fördelar vi nu 120 ton av den resterande kvoten för torsk i västra beståndet till trålfiske, säger Patrik Persson, enhetschef på HaV.

Inför 2017 beslutade EU:s ministerråd om en minskning av den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för torsk i västra beståndet i Östersjön med 56 procent jämfört med 2016. HaV beslöt i december 2016 att hela kvoten som Sverige tilldelats för västra beståndet av torsk i Östersjön (870 ton) skulle tilldelas det småskaliga kustnära garn- och krokfisket. Trålfisket tilldelades ingen del av kvoten. Skälet var att HaV ville värna det kustnära fisket så att de skulle kunna fiska under så stor del av året som möjligt.

– Den mängd som nu fördelas till trålfiske är inom ramen för redan accepterade kvoter för 2017, det är alltså ingen ökning av kvoten för torskfiske i västra beståndet i Östersjön, säger Patrik Persson.

Publicerad: 2017-10-13
Sidansvarig: Webbredaktion