Förbud mot krokredskap snart upphävt

Svenskt yrkesmässigt fiske i Skagerrak och Kattegatt med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50-70 millimeter är åter tillåtet från och med den 25 september 2017.

Havs- och vattenmyndigheten har lyckats tillföra ytterligare kvantiteter makrill till kustkvoten och på så vis skapat ett tillräckligt stort utrymme för att upphäva redskapsbegränsningen enligt HVMFS 2017:13 Pdf, 119.8 kB. och åter tillgängliggöra fiske med berörda redskap.

Samtidigt som redskapsbegränsningen upphävs justeras även den föreskrivna tvåveckorsransonen av makrill till 500 kg för att trygga att kvarvarande mängder makrill ska räcka året ut.

Bilaga: HVMFS 2017:15 Pdf, 10.6 kB. och 2017:16 Pdf, 13.7 kB.

Publicerad: 2017-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion