Förbud mot krokredskap och vissa nät i Skagerrak och Kattegatt 

Svenskt yrkesmässigt fiske i Skagerrak och Kattegatt med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50-70 millimeter är förbjudet från och med den 28 augusti 2017.

Förbud upphävs: Från och med den 25 september 2017 är det åter tillåtet att fiska med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50-70 millimeter i Skagerrak och Kattegatt. Se föreskrift 2017:15 Pdf, 10.6 kB.

Årets svenska kustkvot av makrill om 250 ton i Skagerrak och Kattegatt är uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat för­bjuda svenskt yrkesmässigt fiske med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50-70 millimeter i området från och med den 28 augusti 2017 och fram till årets slut. Från och med den 30 augusti är det också förbjudet att landa eller omlasta makrill som fång­­ats med nämnda redskap i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Sådan makrill får inte heller
försäljas i första led från och med den 31 augusti.

Bilaga: HVMFS 2017:13 Pdf, 119.8 kB.

Publicerad: 2017-08-24
Uppdaterad: 2017-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion