Förbud mot svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Bottenviken

Från och med den 17 juli 2017 är det förbjudet att fiska fettfeneklippt lax i ICES-delområde 31 i Östersjön.

Årets svenska fördelade kvot om 17 000 stycken laxar i ICES-delområde 31 (Bottenviken) är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med klippt fettfena i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön området från och med den 17 juli.

Från och med den 19 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn.

Förbudet gäller inte bifångster av lax med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Bilaga: HVMFS 2017:11 Pdf, 15.7 kB.

Publicerad: 2017-07-12
Granskad: 2018-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion