Ny förskrift gällande fiskefartygs tillträde till hamnar.

Vi har i en ny föreskrift (HVMFS 2017:8) lyft ut och förtydligat innehållet om särskilda landningshamnar i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2004:25). Även nya hamnar har tillkommit för landning av pelagiska fångster över 5 ton fångade i Östersjön.

Föreskriften börjar gälla den 1 juli och är menad att förtydliga bestämmelserna så att berörda aktörer kan ta till sig dem lättare.

Vi har även utsett ytterligare fem landningshamnar för fångster av mer än 5 ton sill/strömming eller skarpsill fångade i Östersjön:

  • Bondhamn, Västernorrland
  • Skagshamn, Västernorrland
  • Närshamn, Gotland
  • Limhamn, Skåne
  • Lomma, Skåne.

Bilaga: HVMFS 2017:8 Pdf, 29.5 kB.

Publicerad: 2017-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion