Begränsning av fiske efter skarpsill i Östersjön upphävs

Vi upphäver tidigare beslutat förbud för visst svenskt trålfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområden 22-29.

Vi har tidigare beslutat om förbud med trål med en maskstorlek som är mindre än 32 millimeter i delområde 22-29 i Östersjön. Detta förbud skulle gälla från 22 maj 2017. Syftet med begränsningen var att minska fångsten av skarpsill eftersom kustkvoten av skarpsill i det närmaste var uppfiskad.

Det finns nu åter tillgänglig kvantitet av skarpsill att fiska på kustkvoten. Från och med den 22 maj 2017 är det därför åter tillåtet att fiska med en maska mindre än 32 millimeter.

Bilaga: HVMFS 2017:6 Pdf, 203.7 kB.

Publicerad: 2017-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion