Vanliga fel vid rapportering

Vi har kunnat konstatera många återkommande fel i rapporteringen med e-loggbok och pappersloggbok, därför har vi samlat de vanligaste felen på en sida för hjälpa dig med din rapportering.

Viktigt att rapportera rätt

En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt. Om uppgifter saknas eller är felaktiga måste vi ringa och fråga vilket tar tid, både från oss och dig.

I ett försök att komma till rätta med den felaktiga rapporteringen kommer här är ett par exempel på de vanligaste felen som vi vill informera om:

Avdelningen för fiskförvaltning/Enheten för landningskontroll dokumentation@havochvatten.se

Publicerad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion