Laxkvoten för 2017 i Östersjön är klar

Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att fördela den för svenskt kustfiske med fasta redskap tillgängliga laxkvoten under år 2017 enligt
följande:

  • I delområde 31 (Bottenviken) får 17 000 laxar fångas. Av dessa får högst 11 000 vara vilda laxar.
  • I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.
  • I delområde 22 – 29 får 250 laxar fångas.

Gäller från och med 24 april.

Den nya föreskriften, HVMFS 2017:4PDF, träder i kraft 24 april 2017.

Publicerad: 2017-04-21
Sidansvarig: Webbredaktion