Höjning av fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak på kustkvoten

Med hänvisning till det låga kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna per tvåveckorsperiod för torsk i Skagerrak ska höjas.

Fiske efter torsk i Skagerrak på kustkvoten regleras genom ett system med fångstmängder per tvåveckorsperiod, med start på udda vecka. Fiske på kustkvoten får endast ske av dem som inte beviljats något tillstånd för demersala årliga fiskemöjligheter (demersalt tillstånd).

Ändringen träder ikraft den 27 mars 2017.

Du kan läsa mer om beslutet och de nya nivåerna här: HVMFS 2017:3 Pdf, 133.5 kB.

Publicerad: 2017-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion