Förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden 1 januari – 30 september varje år

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att förbjuda användning av trål i Skagerrak/Kattegatt med en maskstorlek om minst 16 millimeter men mindre än 32 millimeter under tiden den 1 januari till och med den 30 september varje år.

Publicerad: 2017-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion