Svenskt trålfiske med Bacoma och T90 i Östersjön förbjudet från och med den 17 december 2016

Förbudet gäller i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 22-24.

Årets svenska trålkvot av torsk i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 är till stor del utnyttjad. HaV har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske med trålredskapen Bacoma och T90 i området från och med den 17 december 2016 och fram till årets slut.

Efter den 18 december är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats med nämnda trålredskap i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Sådan torsk får inte heller försäljas i första led efter den 19 december.

Bilaga: HVMFS 2016:34

Publicerad: 2016-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion