Sista dag för pelagiska överlåtelser

Den 31 december är sista dagen för alla överlåtelser avseende fiskerättigheter och fiskemöjligheter gällande pelagiskt fiske.

Ett särskilt tillstånd för pelagiskt fiske gäller för ett kalenderår och avser en bestämd fångstmängd av en specificerad art i ett kvotområde.

Överlåtelser av fiskerättigheter och fiskemöjligheter kan göras efter ansökan och godkännande hos Havs- och vattenmyndigheten.

Ansökningar om överlåtelser kan göras dels på papper och dels via Fiskerätt (Havs- och vattenmyndighetens elektroniska system för överlåtelser).

Observera att tillstånden är ettåriga (1 januari – 31 december) och löper ut den 31 december varje år. Detta innebär att alla överlåtelser avseende fiskerättigheter och fiskemöjligheter för innevarande kalenderår måste inkomma till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 december.

Överlåtelser som inkommer efter detta datum kommer inte att kunna beaktas.

Publicerad: 2016-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion