Regler för fartyg med fångst ombord som lägger till utanför EU

Den 1 juli 2015 trädde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Nu finns en manual för svenska fartyg, med fångst ombord, som ska anlöpa norsk hamn (alternativt hamn i annat tredje land).

Den 1 juli 2015 trädde den nya kontrollplanen för NEAFC i kraft. Från och med detta datum kom kontrollplanen att omfatta både fryst och färsk fisk.

För de tredjelandsfartyg som vill landa sin fångst i Sverige gäller följande:

  1. Ett tredjelandsfartyg som vill landa fryst fisk i Sverige ska anmäla detta 72 timmar innan ankomst. Göteborg är utpekad landningshamn.
  2. Ett tredjelandsfartyg som vill landa färsk fisk i Sverige ska anmäla detta 4 timmar innan ankomst. Utpekade hamnar framgår av våra förskrifter (FIFS 2004:25 9).

För svenska fartyg som ska anlöpa norsk hamn (alternativt hamn i annat tredje land) hittas information under länken nedan.

Manual för att skapa konto hos NEAFCPDF

För ytterligare information hänvisas till norska fiskeridirektoratets hemsida, www.fiskeridirektoratet.no alternativt norska FMC.

Publicerad: 2016-11-03
Sidansvarig: Webbredaktion