Fångstmängderna för torskfiske med trål i västra Östersjön upphävs

Begränsningen av fångstmängd i västra Östersjön under resten av 2016 hävs, eftersom nuvarande kvot inte ser ut att uppfyllas.

Mycket tyder på att trålkvoten för torsk i västra Östersjön inte kommer att fiskas upp om fångstmängderna för 2016 inte justeras. Därför finns det utrymme för att ta bort begränsningen av fångstmängd. Beslutet träder i kraft den 31 oktober.

Bilaga: HVFMS 2016:29PDF

 

Publicerad: 2016-10-28
Sidansvarig: Webbredaktion