Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön.

Här kan du se tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2017 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske

För yrkesfisket sänks torskkvoterna med 56 procent i västra Östersjön och 25 procent i östra delarna.

Ytterligare skyddsåtgärder för förvaltning av det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars.

För att ytterligare stärka skyddet för det västra torskbeståndet i Östersjön införs en fångstbegränsning för fritidsfiske till högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017 (i procent, jämfört med 2016)

  • Torsk, östra Östersjön: - 25
  • Torsk, västra Östersjön: - 56
  • Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
  • Lax, Finska Viken: - 20
  • Skarpsill: + 29
  • Sill, västra Östersjön: + 8
  • Sill, centrala Östersjön: + 8
  • Sill, Rigabukten: - 11
  • Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17
  • Rödspätta: + 95

Länk till HaVs pressmeddelande om 2017 års kvoter i Östersjön

Länk till regeringens pressmeddelande

Publicerad: 2016-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion