Ändring av fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt

Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna med passiva redskap för torsk i Skagerrak samt gråsej i Skagerrak och Kattegatt ska höjas.

De nya nivåerna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft den 3 oktober 2016.

Bilaga: HVMFS 2016:27PDF

Publicerad: 2016-09-28
Sidansvarig: Webbredaktion