Ändring av fångstmängderna för rödspätta i Skagerrak, gråsej, torsk, kolja, havskräfta och räka i Skagerrak/Kattegatt samt gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon respektive EU-zon

Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna ska höjas för

  1. rödspätta i Skagerrak,
  2. gråsej, torsk, kolja, havskräfta och räka i Skagerrak/Kattegatt,
  3. gråsej och torsk i Nordsjön, EU-zon,

samt att fångstmängderna för gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon ska sänkas.

De nya nivåerna framgår av föreskrift HVMFS 2016:25PDF.

Ändringen träder ikraft den 12 september 2016.

Publicerad: 2016-09-09
Sidansvarig: Webbredaktion