Viktig information inför 2017 på grund av landningsskyldigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har för avsikt att inom vissa fisken införa ett system med individuella fiskemöjligheter år 2017. Ett förslag om fördelning av fiskemöjligheter kommer då främst baseras på fartygens historiska infiskning.

Inför det kommande förslaget om en individuell tilldelning behöver HaV fastställa en sista dag för byten av särskilda tillstånd/fiskelicensinnehavare för att beräkningen av historik ska kunna genomföras inför årsskiftet. HaV vill därför redan nu informera om att vid beräkning av historik så kommer HaV endast kunna ta hänsyn till beslut om fiskelicens för fartyg som meddelats före den 1 september 2016 och där byte av tillståndshavare (exempelvis genom ägarkontinuitet eller generationsskifte) genomförts innan den 15 oktober 2016. Tillståndsbyten (inklusive permanenta omfördelningar av kilowattdagar för effort- och risttillstånd) som sker efter detta datum kommer inte att kunna beaktas vid beräkningen av historik.

Bilaga: Informationsskrivelse Pdf, 30.7 kB.

Publicerad: 2016-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion