Förbud mot fiske av lax i Bottenviken

Från och med den 30 juni 2016 är svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES- delområde 31 förbjudet.

Årets svenska fördelade kvot om 18 000 stycken laxar inom ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 30 juni.

Efter den 1 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn. Sådan lax får inte heller försäljas i första led efter den 2 juli.

Förbudet att landa, omlasta och sälja gäller inte fångster av lax i pelagiskt fiske respektive i laxfiske med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Laxfiske med andra redskap anses i detta fall vara garn/nät-fiske med en maskstorlek om 157 millimeter eller större eftersom lax är en angiven målart enligt bilaga III till Rådets förordning (EG) nr 2187/2005. Lax som fångas med sådan maskstorlek omfattas därför av landningsskyldighet även i de fall redskapet används i fiske efter andra målarter än lax.

Bilaga: HVMFS 2016:22 Pdf, 16 kB.

Publicerad: 2016-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion