Förbud mot visst svenskt fiske i Mörrumsåns fredningsområde

Svenskt fiske av lax inom ICES-delområden 22-29 i Östersjön förbjöds från och med den 13 juni. Detta stopp kompletteras nu med ett förbud att använda vissa nätredskap inom Mörrumsåns fredningsområde.

Svenskt fiske av lax inom ICES-delområden 22-29 i Östersjön förbjöds från och med den 13 juni till och med den 31 december 2016 genom HVMFS 2016:20PDF. Av den till Havs- och vattenmyndigheten inkomna fångstrapporteringen framgår att det efter fiskestoppet fångats över 100 laxar. Fiske av lax har främst bedrivits inom Mörrumsåns fredningsområde med nät med en maskstorlek om 157 millimeter eller större. I den rådgivning Sveriges Lantbruksuniversitet lämnat till Havs- och vattenmyndigheten framgår att fångsten av lax från beståndet i Mörrumsån inte bör öka. Mot bakgrund av beståndssituationen i Mörrumsån gör Havs- och vattenmyndigheten bedömningen att ytterligare fångster av lax i detta område måste undvikas. Detta innebär att nät med en maskstorlek om 157 millimeter eller större inte är lämpliga att använda i detta område och därför förbjuds från och med den 22 juni till och med den 31 december 2016.

Bilaga: HVMFS 2016:21PDF

Publicerad: 2016-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion