Ändrade regler om tillstånd att bedriva fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet

Nu ändrar vi kraven för att få förnyat tillstånd att fiska siklöja med partrål i kustvattenområdet. Kraven ändras även för nyetablering.

Det ska bli enklare och tydligare med vad som gäller för att få tillstånd att fiska siklöja. Därför har vi tagit fram två nya regelverk, ett för nyetablering och ett annat för att få förnyat tillstånd. Vi har också förtydligat kravet på att det bara är en fysisk person som kan vara innehavare av ett tillstånd att fiska siklöja.

Vi har även infört en möjlighet att byta tillståndsinnehavare, antingen genom generationsväxling eller när en fysisk person har haft ägarandelar i ett fiskefartyg kontinuerligt i tre år (ägarkontinuitet).

Ändringarna framgår av de föreskrifter som bifogas och de träder ikraft den 8 juni 2016.

Bilagor: HVMFS 2016:18PDF och HVMFS 2016:19PDF

Publicerad: 2016-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion