Upphävande av förbud mot visst trålfiske

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva begränsningen av fiske efter skarpsill i delområde 22–29 i Östersjön.

HaV förbjöd från och med den 10 mars fiske med trål med en maskstorlek som är mindre än 32 millimeter i delområde 22–29 i Östersjön. Syftet med begränsningen var att minska fångsten av skarpsill eftersom kustkvoten av skarpsill i det närmaste var uppfiskad.

Det finns nu cirka 350 ton skarpsill kvar att fiska av kustkvoten. Från och med den 29 april är det därför åter tillåtet att fiska med en maska mindre än 32 millimeter.

Bilaga: HVMFS 2016:15 Pdf, 10.1 kB.

Publicerad: 2016-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion