Ändring av fångstmängderna för torskfiske med trål i västra Östersjön samt räka i Skagerrak och Kattegatt

Med hänvisning till rådande infiskning och kvotsituation bedömer Havs- och vattenmyndigheten att fångstmängderna för torskfisket med trål i västra Östersjön samt för räka i Skagerrak och Kattegatt ska höjas.

De nya nivåerna framgår av föreskrift HVMFS 2016:12 Pdf, 30.7 kB.. Ändringarna träder ikraft den 12 april 2016.

Publicerad: 2016-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion