Ändrade regler för att få förnyade tillstånd med torskfångande redskap och för fiske efter havskräfta

Infiskningskrav införs för att få förnyade tillstånd för de som har särskilda tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (efforttillstånd), fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist (risttillstånd) samt för fiske med torskfångande redskap i Östersjön (torsktillstånd).

För att få förnyat effort- och risttillstånd, eller torsktillstånd med trål i Östersjön för år 2017 krävs:

  • landad fångst av minst 1 000 kg med de reglerade redskapen
  • för effort- och risttillstånd innebär det att infiskningen måste ha skett senast till den 31 december varje år

För att få förnyat torsktillstånd med passiva redskap för år 2017 gäller:

  • landad fångst av minst 200 kg
  • för torsktillstånden både med trål och passiva redskap ska infiskningen ha skett senast till den 30 november varje år

Nytt om kilowattdagar

Från och med förvaltningsperioden som började den 1 februari 2016 så har redskapsgrupperna TR1 (bottentrål med en maskstorlek om 100 millimeter eller mer) och TR2 (bottentrål med en maskstorlek om 90-99 millimeter) slagits samman i Nordsjön/Skagerrak.

Trots detta så kommer en fiskelicensinnehavare med efforttillstånd behöva omvandla fyra kilowattdagar med TR2 i Skagerrak för att få en kilowattdag med TR1 i Nordsjön.

I dagens regelverk kan en fiskelicensinnehavare med efforttillstånd omvandla en kilowattdag inom redskapsgruppen TR2 till tre kilowattdagar inom redskapsgruppen TR2 rist (bottentrål försedd med artsorterande rist). Denna möjlighet införs nu också för redskapsgruppen TR1. Detta innebär att en kilowattdag inom båda redskapsgrupperna TR1 eller TR2 omvandlas till tre kilowattdagar med TR2 rist.

Ändringarna framgår av bifogad föreskrift och träder ikraft den 15 mars 2016.

Bilaga: HVMFS 2016:10PDF

Publicerad: 2016-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion