Stopp för svenskt trålfiske i Östersjön, delområde 22-29

Stoppet gäller från och med den 10 mars 2016.

Årets svenska kustkvot av skarpsill om 193 ton i EU:s fiskevatten i Östersjön är till stor del uppfiskad. Därför förbjuds svenskt trålfiske med en maskstorlek mindre än 32 mm i området från och med den 10 mars, för fartyg som inte har särskilt pelagiskt tillstånd.

Bilaga: HVMFS 2016:8 Pdf, 12.8 kB.

Publicerad: 2016-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion