Justering av tidigare utskickat stopp!

Efter påpekande från näringen höjs gränsen för förbudet från 32 millimeter till 50 millimeter. Detta görs för att undvika fångster av skarpsill och strömming i trålarna.

Förbudet gäller som tidigare beslutat från och med den 7 mars och i Bottenhavet, delområde 30.

Observera att endast den gjorda justeringen finns i bifogad bilaga så för att läsa om hela stoppet hänvisas till HVMFS 2016:6PDF

Bilaga: HVMFS 2016:7PDF

Publicerad: 2016-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion