Stopp tillsvidare för visst svenskt trålfiske i Östersjön från och med 7 mars

Stoppet gäller tillsvidare för fartyg som är minst 30 meter och har en maskstorlek som är 32 millimeter eller mindre och fiskar i Östersjön, delområde 30.

  • Efter den 8 mars är det förbjudet att landa eller omlasta fångster som fångats i förbudsområdet under tillåten tid
  • Försäljning är inte heller tillåten efter 9 mars
  • Förbuden gäller inte för den som fiskar med stöd av särskilt pelagiskt tillstånd

Havs- och vattenmyndigheten undersöker för närvarande om det är möjligt att skaffa ytterligare skarpsill så att fisket för de berörda fartygen kan öppnas igen.

Bilaga:  HVMFS 2016:6PDF

Publicerad: 2016-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion