Ändring av fångstbegränsningarna inför 2016 i Östersjön, norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Västerhavet samt vissa rättelser

Kvoterna i Östersjön, norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Västerhavet för år 2016 har beslutats av EU-rådet. Vi har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i dessa havsområden.

Målsättningen har varit att sätta fångstbegränsningarna så att kvoterna ska kunna hållas öppna så länge som möjligt under året, att de som fiskar med passiva redskap inte begränsas samt att begränsningarna för de arter som omfattas av landningsskyldigheten år 2016 är tillräckligt höga.

När effortsystemet i Östersjön upphör den 1 januari 2016 så upphävs två paragrafer i våra föreskrifter. Dessa paragrafer reglerar hur omfördelningar av torskdagar går till samt vilka redskap som omfattas av effortsystemet i Östersjön.

De nya fångstbegränsningarna och ändringarna i övrigt framgår av bifogade föreskrifter. Ändringarna gäller från 1 januari 2016.

Bilaga: HVMFS 2015:32 Pdf, 130.2 kB. och HVMFS 2015:33 Pdf, 18.4 kB.

Publicerad: 2015-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion