Vi upphäver tidigare beslutat stopp för svenskt trålfiske

Ändringen gäller i EU:s fiskevatten i Östersjön inom ICES-delområde 22-24 från och med den 7 december 2015 och året ut.

Vi bedömer att det kvarstår ungefär 180 ton torsk av den svenska kvoten i nämnda område och anser att det finns utrymme för att åter tillåta trålfiske i området med trålredskapen Bacoma och T90 från och med den 7 december.

Bilaga: HVMFS 2015:29 Pdf, 10.1 kB.

Publicerad: 2015-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion