Stopp för svenskt fiske av torsk

Stoppet gäller i Skagerrak från den 7 december 2015

Årets svenska kvot av torsk i Skagerrak är till stor del uppfiskad.

  • svenskt fiske av torsk i området är därmed förbjudet för fartyg som fiskar med trål eller snurrevad från och med den 7 december 2015 och fram till årets slut
  • efter den 8 december är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats med trål eller snurrevad i förbuds­om­rådet under tillåten tid
  • försäljning är inte heller tillåten efter den 9 december

Fångster av torsk i pelagiskt fiske i Skagerrak omfattas av landningsskyldighet och ska därför trots förbudet behållas ombord, registreras och landas.

Bilaga: HVMFS 2015:28PDF

Publicerad: 2015-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion