HaV föreslår ny modell för att få bättre bild av yrkesfiskets fångster

Sverige behöver bli bättre på att samla in data från yrkesfisket om totala fångster och tillståndet för olika fiskarter. Därför har regeringen gett i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att se hur dagens system kan förbättras.

Årligen samlar Sverige och EU in data in för att bedöma hur mycket fisk som finns i olika havsområden och hur de kan fiskas på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella datainsamlingen och arbetet styrs av en rad EU-förordningar. Bland annat mäts längd, ålder, vikt och i vissa fall även lekmognad för olika fiskarter samt att det görs uppskattningar av hur mycket fisk och skaldjur som kastas överbord. Informationen används sedan som underlag att uppskatta fiskebestånden, vilket i sin tur ligger till grund för EU:s fiskekvoter.

Läs hela pressmeddelandet här

Publicerad: 2015-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion