Positiv trend inom loggboksrapporteringen

Under våren genomförde vi en kampanj för att informera dig som yrkesfiskare hur viktigt det är att vi får in rätt uppgifter i tid, framförallt gällande din landningsdeklaration.

Dina uppgifter i loggboken är ett viktigt bidrag till forskning, statistik och förvaltning inom fiskets område. Att uppgifterna kommer i tid hjälper oss dessutom att se till att vi inte fiskar mer än vad vi får. När vi får felaktiga uppgifter innebär det merarbete för både dig och oss att rätta det som blivit fel. Dessutom finns risken att får en sanktionsavgift på 2000 kronor när du rapporterar felaktigt eller skickar in dina loggblad för sent.  

Efter vår informationskampanj ser vi en positiv trend som gläder oss. Felaktigheter och försent inkomna loggblad har minskat jämfört med samma period 2014. Se tabellen här nedanför. Vi är tillsammans på rätt väg!

Statistik
Periodjuni-september 2014juni-september 2015

Inkomna loggböcker totalt

13678

12413

Inkomna loggböcker med minst ett fel

3596

2342

Fel i loggböcker, procentuellt

26%

19%

För sent inkomna loggblad

142 st

85 st

Tabellen visar enbart fiskeloggbok och e-loggbok (ej kustfiskejournal).

Under hösten och vintern kommer vi fortsätta att ha fokus på felfria loggblad och att de skickas in till oss i tid. Du som yrkesfiskare kommer under hösten att få ett brev som beskriver hur du undviker de vanligaste felen. Vårt mål är att ge dig rätt verktyg för att fortsätta att göra rätt. Rätt uppgifter i rätt tid till glädje och nytta för alla.

Publicerad: 2015-10-19
Sidansvarig: Webbredaktion