Höjning av fångstmängder för räka och kolja

Ändringarna gäller från 6 oktober för båda arter i Skagerrak och Kattegatt.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns utrymme för att höja fångstmängderna i Skagerrak och Kattegatt

  •  per månad för räka
  • per vecka för kolja som fiskas med trål och passiva redskap

De nya mängderna fínns i bifogad föreskrift. Ändringen gäller från den 6 oktober 2015.

Bilaga: HVMFS 2015:24PDF

Publicerad: 2015-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion