Ändring av fångstmängderna per vecka för rödspätta i Skagerrak, gråsej, torsk och havskräfta i Skagerrak/Kattegatt samt gråsej och torsk i Nordsjön, norsk zon

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att fångstmängderna per vecka för fiske efter vissa arter i Skagerrak och Kattegatt ska höjas medan de för fiske efter gråsej och torsk i norsk ekonomisk zon i Nordsjön ska sänkas.

Fångstmängden per vecka för rödspätta och torsk med trål i Skagerrak, för gråsej med trål och passiva redskap i Skagerrak och Kattegatt samt för havskräfta med trål i Skagerrak/Kattegatt ska höjas då detta förhoppningsvis ger möjlighet till att kvoten kan nyttjas fullt ut under året utan att behöva stoppas i förtid.

Då fiske efter havskräfta med bur har ett högt nyttjande så omfördelas 100 ton från redskapsgruppen trål till bur. Detta för att inte riskera ett stopp för fiske efter havskräfta med bur innan årets slut.

Fångstmängderna per vecka för torsk och gråsej med trål i norsk ekonomisk zon i Nordsjön sänkas för att möjliggöra att dessa fisken hålls öppna så länge som möjligt under året.

De nya nivåerna framgår av bifogad föreskrift. Ändringarna träder ikraft den 21 september 2015.

Bilaga: HVMFS 2015:19PDF


Publicerad: 2015-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion