Ny föreskrift om stöd till kontrollutrustning för spårbarhet av fiskeri- och vattenprodukter

Inför kommande ansökningsomgång för stöd har HaV föreskrivit om de villkor som gäller.

Under hösten 2015 kommer HaV ge möjlighet till stöd till utrustning som du som förstahandsmottagare, grossist eller beredningsföretag kan komma att behöva för att uppfylla vissa spårbarhetskrav. I bilagd föreskrift finns de villkor som kommer att gälla för stödet. Mer information om ansökningsomgången kommer du att finna på våra spårbarhetssidor inom kort.

Bilaga: HVMFS 2015:18

Publicerad: 2015-09-08
Sidansvarig: Webbredaktion