Stopp för svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön

Från och med 11 juli 2015 är det förbjudet att fiska fettfeneklippt lax i Östersjön inom ICES delområde 31.

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare beslutat att stoppa fisket av vild lax i område 31 i Östersjön från och med 6 juli 2015. Eftersom den svenska fördelade kvoten om 18 000 laxar i detta område nu är uppfiskad måste detta stoppas i sin helhet. Detta innebär att svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön, inom fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till samma föreskrifter, inom ICES delområde 31, förbjuds från och med 11 juli till och med 31 december 2015. Vidare är det förbjudet att efter den 12 juli landa eller omlasta sådan lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid. Sådan lax får inte heller säljas i första led efter den 13 juli.

Bilaga: HVMFS 2015:15 Pdf, 16.9 kB.

Publicerad: 2015-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion